Skip to main content

Kjøpsbetingelser

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud, ordrebekreftelser og leveranser fra Arnpro AS, med mindre annen avtale foreligger skriftlig mellom partene. Alle våre tilbud er gyldige i 30 dager med mindre annet er avtalt.

Priser
Alle våre priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, frakt og eventuelt andre gebyrer, dersom ikke annet er avtalt.

Betaling
Våre betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager gitt tilfredsstillende kredittrating. Etter forfall belastes purregebyr og morarenter etter til en hver tid gjeldende satser. Det tas forbehold om salgspant iht. pantelovens § 3-14 og § 3-22.

Vi kan tilby finansiering-/leasingavtale gjennom våre samarbeidspartnere. En slik betalingsløsning fordrer en godkjent og signert avtale med et evt. innbetalt forskudd før et produkt kan settes i produksjon og utleveres.

Levering
Levering skjer fra Arnpro sin adresse, Ex- Works Dalekvam. Arnpro plikter å melde fra til kjøper når produktet er klart til avhenting. Annen risikoovergang kan avtales særskilt med utgangspunkt i Incoterms 2020.

Oppgitte leveringstider er gitt som beste estimat og med forbehold om noe forsinkelse. Straks vi blir kjent med at leveringstidspunkt eventuelt ikke kan overholdes, vil vi forsøke å varsle kjøper og anslå nytt leveringstidspunkt. Forsinket levering gir ikke rett til reduksjon i pris med mindre dette er avtalt skriftlig mellom partene.

Kjøper/mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at varene er i orden og i henhold til bestilling. Eventuelle feil og mangler som blir avdekket ved en slik kontroll må fremsettes skriftlig innen 8 dager fra varens levering.

Garanti og service
Vi tilbyr 5 års garanti på alle våre egenproduserte mobile arbeidsbrakker kjøpt fra og med 1. januar 2017*. Utover dette forholder vi oss til § 32 i kjøpsloven vedrørende reklamasjon. Ved berettiget garanti/reklamasjon av skader eller mangler skal Arnpro foreta utbedring/omlevering etter Arnpro sitt valg innen rimelig tid. Utbedring/omlevering foregår med mindre annet er avtalt, ved vår fabrikk i Dalekvam.

* Elementer som ikke faller innunder vår utvidede garanti er følgende; Konkrete skader og/eller følgefeil som et resultat av unormale ytre påkjenninger. Normal slitasje og mangel på generelt vedlikehold. Elektriske komponenter som er levert eller installert i våre brakker som varmeovner, kjøleskap, kaffetrakter, forbrenningstoalett etc. For sistnevnte tilbys 12 mnd. garanti, samt kjøpslovens reklamasjonsregler for øvrig.