Skip to main content

Kontorbrakker

I noen tilfeller er det praktisk og nødvendig med en mobil kontorbrakke.

Vi har standardisert noen praktiske løsningsforslag som spenner seg fra rene kontorløsninger til større arbeidsbrakker hvor du får kombinert kontor/møterom med garderobedel og toalett.

Ved å ta utgangspunkt i en av våre kontorbrakker kan vi tilpasse oss dine behov og gjøre nødvendige endinger. Alt for at du skal få et mest mulig komplett produkt.

Kontorbrakke – med toalett

Kontorbrakke – uten toalett